månadsarkiv: februari 2019

Finns det hälsorisker med Botox?

Många som tänker på Botox ser nog skönhetsbehandlade kändisar i Stockholm framför sig, människor med släta pannor som inte verkar haft ett enda bekymmer i hela sitt liv, förutom kanske kring hur de ser ut. Botox har ett dåligt rykte, och många skulle aldrig för sitt liv erkänna att de gått igenom en Botoxbehandling för att bli av med rynkor.

Många får medicinsk behandling med Botox

Ändå är det väldigt många svenskar, både i Stockholm och i resten av landet, som får regelbundna behandlingar med Botox. Till absolut största delen rör det sig då om medicinska behandlingar. Botox används för att lindra besvär med migrän, inkontinens, ymniga svettningar och tics, och det används även sedan många år för att lindra spasmer hos CP-skadade barn. Trots detta är det som skönhetsmedel vi känner Botox och förfasar oss över det. Men är det verkligen så hemskt och farligt med Botox som vi hälsoentusiaster och förespråkare för ”det naturliga” påstår?

Svårt att se några allvarliga hälsoeffekter

Nu är vi inte direkt opartiska, men vi skulle nog tidigare hävdat att det verkar lite onaturligt att så att säga injicera gift i ansiktet. Men samtidigt måste man ju titta på alla de positiva effekter Botox har som medicinsk produkt. Under 25 års användande av Botox i Sverige har det knappt förekommit några biverkningar, och att människor skulle ha dött av Botoxbehandlingar är rent nonsens.

Inte heller när de gäller att ta bort rynkor verkar det finnas särskilt många bieffekter med Botox. Möjligen kan man bli lite röd i området där man injicerats ett par timmar efter behandlingen, men det är ju egentligen inget konstigt. Botox injiceras, har sin effekt, och sedan försvinner det efter några månader och måste göra en ny behandling. Botox kan inte spridas till resten av kroppen och det kan inte ta sig ut i blodet eller påverka andningsorganen.

Risker med okunnig behandlingspersonal

Det som kan vara en risk är om man går till en oseriös skönhetssalong där personalen saknar tillräcklig kunskap för att kunna injicera Botox korrekt. Tyvärr finns en del sådana salonger, framför allt i Stockholm. Då finns en risk att man får fel dos, varpå man kan få problem med hängande ögonlock och att muskelfunktionerna i ansiktet inte fungerar som de ska. Dessa effekter är dock alltid övergående, eftersom effekten av Botox ju inte är permanent.

Legitim behandling med Botox i Stockholm

Därför ska man så klart alltid vända sig till en läkare när man vill ha en skönhetsbehandling med Botox. Det finns många seriösa skönhetssalonger som har legitimerade läkare anställda, som är medicinskt ansvariga och får köpa in Botox och förskriva det. Det är så det ska gå till enligt lagen, och de tär också så det går till på de flesta skönhetssalonger i Stockholm.

Man behöver inte vara orolig för sin hälsa om man är intresserad av att ta bort rynkor med Botox. Däremot ska man, som vid alla typer av ingrepp, vara noga med att man går till en seriös salong och inte lockas av billiga priser. En medicinskt korrekt behandling med Botox kostar. Inte minst är det medlet självt som kostar när det köps på laglig väg. Men även den ovärderliga kompetens som medicinskt utbildad personal besitter är naturligtvis värd sitt pris.

Omhändertagande enligt LVU kräver stort ansvar

Att erbjuda ett utsatt barn trygghet och en plats att bo är bland det viktigaste man kan göra. I Sverige blir så mycket som 30 000 barn varje år omhändertagna enligt LVU och placerade utanför hemmet. Oftast placerar man omhändertagna barn i HVB-hem eller familjehem. Barn med speciellt svår problematik kan även placeras tillfälligt i så kallade SiS-hem, som drivs av Statens Institutionsstyrelse. Som familjehemsförälder eller anställd på ett HVB-hem har man ett stort ansvar att se till att barnet får en trygg miljö att landa i och komma tillrätta med sina problem, eller att få komma undan dem.

Varför tvångsomhändertas barn enligt LVU?

Barn omhändertas enligt LVU av två anledningar; dels på grund av eget beteende enligt §3LVU, dels på grund av att miljön i hemmet anses skadlig enligt §2LVU. I det förstnämnda fallet kan det vara så att barnet har ett missbruk, är självdestruktiv eller på annat sätt agerar på ett sätt som anses kunna ge barnet allvarlig skada fysiskt eller psykiskt. Föräldrarna ska anses vara inkapabla att själva komma tillrätta med situationen. I det andra fallet handlar det om barn till föräldrar som på grund av ett våldsamt beteende, psykisk sjukdom eller missbruk inte anses kapabla att erbjuda barnen en trygg hemmiljö.

Socialnämnden utreder, förvaltningsrätten beslutar

Det är socialnämnden som är ansvariga för ett omhändertagande, och det är de som gör en utredning av huruvida det finns skäl för ett omhändertagande. Dock är det inte socialnämnden som tar beslutet om omhändertagandet, utan det gör förvaltningsrätten efter att socialnämnden skickat in en ansökan om omhändertagande enligt LVU. I akuta fall har dock socialnämnden rätt att tvångsomhänderta barn utan ett beslut i rätten, om situationen anses som så otrygg för barnet att dess fysiska eller psykiska hälsa riskeras. Detta beslut är dock endast interimistiskt, tillfälligt, och ska bekräftas av förvaltningsrätten i efterhand.

Du har rätt till en LVU-advokat om ditt barn blir omhändertaget

Om ditt barn blir omhändertaget enligt LVU har du och barnet rätt till ett offentligt biträde, en advokat som ni kan välja själva som kan företräda er i rätten. Som förälder har man kanske inte alltid så stor möjlighet att påverka själva beslutet om omhändertagande, men man har rätt att få uttrycka sin mening och påverka var barnet blir placerat och hur kontakten kan upprätthållas. Det händer också att det förekommer fel i socialnämndens utredningar och att barn blir omhändertagna utan giltigt skäl. Om så är fallet har du goda chanser att beslutet upphävs, chanser som ökar om du har en kunnig advokat vid din sida.

Vikten av att barnet hamnar på en trygg plats

Som förälder vill man så klart, om ens barn blir taget ifrån en, att han eller hon ska hamna på en bra plats där de blir väl omhändertagna och känner sig trygga. Det kan kännas fruktansvärt att skiljas från sitt barn, men man måste försöka tänka att det är det bästa för barnet. Vet man däremot att barnet absolut inte velat bli omhändertaget känns det förstås fruktansvärt och man måste göra vad man kan för att beslutet rivs upp så fort som möjligt.

Det finns många HVB-hem och familjehem i Sverige, och de utsätts för noggrann granskning. De flesta har en bra och fungerande verksamhet, men det finns så klart de som är bättre och sämre. Mycket beror på vilka behandlingar som erbjuds och så klart på hur duktig personalen är.

Insatsen ska följas upp var sjätte månad

Socialnämnden har en skyldighet att följa upp hur det går med insatsen var sjätte månad, och målet ska alltid vara att barnet ska kunna flytta hem, eller, om det fyllt 18, att så småningom kunna flytta till ett eget boende. Det är dock tyvärr inte ovanligt att handläggare slarvar med uppföljning och att det finns en uppfattning om att placeringen ska pågå ”för alltid”. I sådana lägen ska du alltid kontakta en advokat så att ni kan vända er till rätten och uppmärksamma den på situationen. Ett omhändertagande enligt LVU är alltid en pågående behandling, och dess mål ska alltid vara att placeringen ska upphöra så att barnet kan återförenas med sina föräldrar.

Om det är du som är anledningen till att barnet blivit omhändertaget är de dock naturligtvis av stor vikt att du lyssnar på socialnämndens och rättens argumentation och ser till att göra de förändringar som behövs i ditt liv för att du ska kunna erbjuda ditt barn en trygg uppväxt. Läs mer om LVU här.

En god tandhälsa är viktig för hela kroppen

De senaste åren har sambandet mellan vår tandhälsa och kroppen i övrigt blivit allt tydligare. Sjukdomar som uppstår i tänderna, som karies och parodontit (tandlossning) kan leda till att bakterier tar sig ut i kroppens blodomlopp och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar. Vår munhygien är alltså inte bara viktig för tänderna utan för hela kroppen.

Minskat sockerintag ger starkare tänder

Den som vill förbättra både sin tandhälsa och sin allmänhälsa har mycket att vinna på att försöka få

i sig mindre socker. Ett för högt sockerintag leder till övervikt och kan även leda till diabetes. På motsvarande sätt är det relativt enkelt att gå ner i vikt och förbättra sin hälsa genom att dra ner på sockret. I vårt samhälle är det dock ingen lätt uppgift. Förutom uppenbara sockerkällor som läsk, godis och kakor finns det tillsatt socker i många livsmedel, som till exempel bröd, såser och charkuteriprodukter.

För tänderna är ett minskat sockerintag bra, eftersom det minskar risken för karies. Varje gång vi äter ett livsmedel som innehåller socker sätter bakterier i munnen i gång med att omvandla sockret till syra, som fräter på tandemaljen. Upprepade syraattacker leder till att det till slut bildas hål i emaljen och att kariesbakterier kan ta sig in i tanden. Att tugga ett sockerfritt tuggummi en stund efter att man ätit kan vara ett bra sätt att hjälpa saliven att föra bort illasinnade bakterier, men det bästa är naturligtvis att äta mindre socker och även att undvika småätande.

Inte dyrt med tandläkare i Sundbyberg

Att regelbundet gå till tandläkaren är ett bra sätt att försäkra sig mot långtgående tandsjukdomar. Går man till tandläkaren en gång per år har tandläkaren goda möjligheter att på ett tidigt stadium ta bort plack och tandsten och upptäcka angrepp på emaljen som kan åtgärdas direkt. Att hitta bra tandläkare för rutinundersökningar är inte svårt, och särskilt dyrt blir det inte heller. Bor man i till exempel Sundbyberg norr om Stockholm finns enbart där några tiotal tandläkare att välja bland och kostnaden blir med tandvårdsstödet oftast bara några hundringar.

Nu är det inte överallt det är lika billigt att gå till tandläkaren som i Sundbyberg. Ju mindre konkurrens desto högre priser. Men kostnaden för en rutinundersökning överstiger i princip aldrig tusen kronor före utnyttjat tandvårdsstöd, en kostnad som nog de flesta klarar av någon gång per år. För den som prioriterar sin tandhälsa är det en självklarhet att gå till tandläkaren en gång per år eller åtminstone vartannat.

Egenvården är viktigast

Det viktigaste är ändå att man själv tar hand om sina tänder med regelbunden tandborstning med fluor och att göra rent ordentligt mellan tänderna med tandtråd eller mellanrumsborstar. Man ska också hjälpa tänderna på traven genom att dra ner på sockret. Socker är ett beroende, och det kan kännas jobbigt i början, men efter ett tag märker man att sockersuget minskar och att man klarar sig utmärkt med mindre socker. Läs mer om tandvård.