Kategoriarkiv: ergonomiutbildning

Så kan du slippa besvär från jobbet

Arbetar du med tunga lyft? Det är många som arbetar med det; sjukvårdspersonal, byggjobbare som bär tungt byggmaterial, förskolepersonal som lyfter och bär många barn, personal på varulager som ofta får lyfta tunga varor, även butikspersonal och många fler.

Alla som bär och lyfter tungt, bör få lära sig mer om ergonomi och få en ergonomiutbildning. Då, och bara då, kan de förhindra och motverka förslitningsskador. Det är viktigt för att de inte ska få stora skador av sitt arbete och bli pensionerad i förtid. Det kostar både den personen och samhället stora kostnader. Därför ska alla som arbetar med detta få alla möjligheter att kunna motverka sådana lyft och bördor.

Alla som lyfter tungt borde få ergonomiutbildning

En lösning för alla dem som lyfter och bär tunga saker borde få en ergonomiutbildning. Även arbetsgivarna borde få samma slags ergonomiutbildning. Då kan de hjälpa personalen att motverka skador och men för livet. Får de ingen hjälp kan det leda till för tidig pensionsgång eller till och med döden. Särskilt byggarbetare är en mycket utsatt grupp, då de både ska bära tungt byggmaterial och arbeta på höga höjder. Här har arbetsgivarna ett ansvar enligt lagen. De måste enligt lag, förebygga och motverka att de utsätts för farliga saker som kan skada dem.

En lösning på det är att ge eller få en ergonomiutbildning som talar om hur man kan motverka förslitningsskador. Med de villkor som arbetsmarknaden numera lever med, och att vi ska arbeta under allt längre tid, ända tills vi är 75 (?) bör vi slå vakt om den kropp vi har, så att vi har möjligheten att arbeta under längre tid.

Det händer under en ergonomiutbildning

Anlitar man ett företag som kommer ut till företaget eller arbetsplatsen kan de hjälpa personal och arbetsgivare att bli medvetna om vilka riskerna är för att personalen ska drabbas av förslitningsskador. De kan komma med goda råd och tips på hur man kan undvika sådana skador. De kan visa på annorlunda lösningar, stolar, skrivbord och utrustning som motverkar skador.

Träning och motion är svaret även här

Att vi människor behöver röra på oss och inte mår bra av alltför långa pass med stillasittande har blivit alltmer känt. Att vi rör på oss är så viktigt att till och med läkarna ordinerar träning och motion. Vi, människor har fortfarande kroppar som är anpassade efter stenåldern då vi levde i grottor, jagade och plockade mat. Det är bara vår omgivning och civilisation som har förändrats. Kroppen har inte anpassat sig efter det; fortfarande har vi behov av att både jaga och plocka i skogen.