Auktoriserade hälsohem

Vad är ett hälsohem och hur skiljer det sig från ett spa? Och vad gör att ett hälsohem får kalla sig auktoriserat? En del yngre människor i Sverige har nog en ganska vag uppfattning om vad ett hälsohem är för något, men faktum är att de fortfarande är vanliga i utlandet. Enkelt uttryckt kan man säga att där ett spa mer är inriktat på avkoppling och njutning, har ett hälsohem en mer behandlande inriktning. Man kommer dit för att få hjälp med stress, viktproblem, tobaksavvänjning och andra fysiska eller själsliga besvär. Hälsohemmen präglas av en mer strikt miljö och många regler kring kostintag. Alkohol, tobak och kaffe är i regel bannlysta.

När hälsohem var trendigt

1970- och 80-talen var hälsohemmens glansperiod i Sverige. Under de här årtiondena fanns dussintals med hälsohem runt om i Sverige. Det var trendigt med hälsohem och att späka kroppen ansågs stärkande även för själen. I början av nittiotalet började dock konferensanläggningar och hotell erbjuda lite mer lustfyllda vistelser med den nyuppväckta benämningen spa och njutningen hamnade mer i fokus. Att åka på hälsohem ansågs med tiden alltmer mossigt och otidsenligt och hälsohemmen fick svårare och svårare att locka kunder.

De flesta hälsohemmen gick i konkurs eller omvandlades till spa- och konferensanläggningar. Men fortfarande finns ett par hälsohem i Sverige, som är auktoriserade av Hälsohemmens Riksförbund och samarbetar med de landsting i kommuner de ligger i, vilket innebär att sjukvården kan skicka dit patienter på remiss. De flesta besökare betalar dock för sig själva och stannar över en helg eller några dagar för att gå en kurs eller få behandlingar.

Vad krävs för auktorisering?

För att bli ett auktoriserat hälsohem krävs att man uppfyller följande kriterier:

  • Motionsmöjligheter ska ges både inomhus och utomhus
  • Hälsohemmet ska erbjuda kurser och information om kosthållning, motion och fasta
  • Det ska finnas tillgång till fasteterapi
  • Hälsohemmet ska erbjuda samtalsterapi, enskilt eller i grupp
  • Hälsohemmet ska vara koffein-, alkohol- och rökfritt
  • Det ska bara serveras vegetarisk kost
  • Hälsohemmet ska samarbeta med vårdcentral eller ha en egen legitimerad sjuksköterska
  • Anläggningen ska ha minst ett års verksamhet bakom sig och ha minst en fortbildningsdag per år för personalen

Som synes är det en ganska strikt tillvaro som erbjuds på ett hälsohem, till skillnad från de hundratals spaanläggningar som poppar upp runt om i landet, där fokus mer läggs på läckra middagar, massage och sköna bad. För närvarande finns två auktoriserade hälsohem i Sverige som fortfarande erbjuder behandlingar och ordnar kurser; Masegården i Dalarna och Österåsen i Ångermanland.

Kurorter och hälsohem är fortfarande vanliga utomlands

Ordet spa kommer faktiskt från den klassiska belgiska kurorten Spa, som fortfarande lockar människor från hela världen. Utomlands finns många kurorter och klassiska hälsohem kvar, men i Sverige för de en tynande tillvaro. Ofta är de europeiska kurorterna, som Spa och Baden-Baden, centrerade kring källor där vattnet anses ha en föryngrande och undergörande verkan. Dessa orter är helt centrerade kring hälsoturismen och det är nog därför de har kunnat leva kvar så länge i ständig blomstring. I Sverige finns inte så många exempel på sådana orter och de som finns präglas mer av lyxhotell och konferensanläggningar än hälsohem. Dock ligger de hälsohem som finns kvar i Sverige på natursköna platser med gott om plats för rekreation och skönhetsupplevelser.

Prova på ett hälsohem

Den som har problem med stress, ångest, sömnsvårigheter, nikotinberoende eller bara vill prova på att leva riktigt hälsosamt under en period, har mycket att vinna på att uppsöka ett hälsohem för att komma tillrätta med sina besvär. Här jobbar kunnig personal med lång erfarenhet som verkligen drivs av en vårdande mission och tar sitt yrke på största allvar.