Testa Coolsculpting när du vill gå ner i vikt

Tycka du också att det är svårt att gå ner i vikt? Du är inte ensam om det. Det är många som kämpar med vikten. Över en viss ålder börjar det blir svårt att gå ner i vikt. Dessutom lever många av oss helt fel och vi överkonsumerar mat och äter lite för mycket samtidigt som vi rör på oss lite för lite. Det finns metoder för att kunna bli smalare och det är Coolsculpting. Det innebär att man kyler ner området som man vill bli smalare på, till exempel på magen. När området på magen har kylts ned, då dör fettcellerna och fettet försvinner. Man bör göra nedkylningen några gånger för att få till det resultat som man vill ha.

Kontrollera den som erbjuder Coolsculpting

Det är mycket viktigt att kontrollera skönhetssalongen som ger behandlingen. Det finns alla sorter där ute. Det finns de som är seriösa, men alla är inte det. Man ska alltid som regel, anlita en skönhetssalong som använder sig enbart av beprövade metoder. Det material som de använder sig av, ska vara material som är väl kända, som har använts under lång tid och som alla kan kontrollera upp. Är det någon som erbjuder ”billigare” material, eller ”nytt” eller mer ”effektivt” ska man se upp. Det som är billigt kanske inte alls blir billigt för den stackare som kanske råkar ut för något konstigt material som gör ont, som gör saker värre än vad de är.

Så kan du kontrollera skönhetssalongen

 • Socialstyrelsen – här kan du kontrollera så att de som påstår att de är läkare eller sjuksköterskor faktiskt har de legitimationer som de påstår att de har.
 • Allmänna reklamationsnämnden (ARN) – här kan du alltid kontrollera om det finns missnöjda kunder till skönhetssalongen. Finns det många missnöjda kunder bör du inte anlita dem. Det är stor risk att du också blir missnöjd.
 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – hit vänder man sig om man inte är nöjd med sjukvård, till exempel. Har man till exempel opererat sig, kan man faktiskt kräva att få omvårdnad efter en operation. Då måste skönhetssalongen erbjuda just sjukvård efteråt.
 • Olika omdömessajter som till exempel yelp.se eller reco.se. Där kan du alltid läsa om avd andra säger om skönhetssalongen. Här kan du läsa om en pålitlig skönhetssalong som erbjuder Coolsculpting: http://www.lifetimeclinic.se.

Tänderna spelar en stor roll för hälsan i övrigt

Sverige är ett föregångsland inom många områden. Hälsa är ett av dessa och bakom detta så döljer sig ett sofistikerat system som innebär att vården – till största del – finansieras av skattemedel.

Tack vare detta så har vi också en bättre hälsa och längre livslängd än många andra länder. i kombination med att svensken ofta är påläst, vet vad som är var och dåligt för kroppen och tar god hand om sig själv – motion, rätt kost och så vidare – så håller vi också en hög standard gällande hälsa.

Här håller dock någonting på att hända. Dels så har vi en yngre generation som blir allt fetare och dels så har vi också sämre tänder än på mycket länge – även det går tillbaka längre i åldrarna.

Just tänder och regelbundna besök hos tandläkare har en stor del i hur vi mår i övrigt och om denna försämring fortsätter – ja, då är det också något som kan komma att påverka folkhälsan. Många tandläkare – och andra läkare också, för den delen – varnar om att våra nya vanor kommer att påverka oss negativt i framtiden. Vi äter mer skräpmat, vi rör oss mindre, vi borstar tänderna mindre noggrant och vi äter mer socker och transfetter; allt detta gör att vår tandhälsa blivit sämre och att vi – i och med det – också säkerligen kommer att se en ökning av andra, mer allvarliga sjukdomar.

Exempel på sjukdomar som en följd av sämre tänder

Dessa sjukdomar kan – direkt och indirekt – kopplas till dåliga tänder, bristande skötsel och inflammerat tandkött:

 • Demens
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Diabetes Typ 2
 • Stroke
 • Cancer
 • Alzheimers

Läs mer om tandvård på sajten https://www.tandläkaresolna.nu.

Finns det hälsorisker med Botox?

Många som tänker på Botox ser nog skönhetsbehandlade kändisar i Stockholm framför sig, människor med släta pannor som inte verkar haft ett enda bekymmer i hela sitt liv, förutom kanske kring hur de ser ut. Botox har ett dåligt rykte, och många skulle aldrig för sitt liv erkänna att de gått igenom en Botoxbehandling för att bli av med rynkor.

Många får medicinsk behandling med Botox

Ändå är det väldigt många svenskar, både i Stockholm och i resten av landet, som får regelbundna behandlingar med Botox. Till absolut största delen rör det sig då om medicinska behandlingar. Botox används för att lindra besvär med migrän, inkontinens, ymniga svettningar och tics, och det används även sedan många år för att lindra spasmer hos CP-skadade barn. Trots detta är det som skönhetsmedel vi känner Botox och förfasar oss över det. Men är det verkligen så hemskt och farligt med Botox som vi hälsoentusiaster och förespråkare för ”det naturliga” påstår?

Svårt att se några allvarliga hälsoeffekter

Nu är vi inte direkt opartiska, men vi skulle nog tidigare hävdat att det verkar lite onaturligt att så att säga injicera gift i ansiktet. Men samtidigt måste man ju titta på alla de positiva effekter Botox har som medicinsk produkt. Under 25 års användande av Botox i Sverige har det knappt förekommit några biverkningar, och att människor skulle ha dött av Botoxbehandlingar är rent nonsens.

Inte heller när de gäller att ta bort rynkor verkar det finnas särskilt många bieffekter med Botox. Möjligen kan man bli lite röd i området där man injicerats ett par timmar efter behandlingen, men det är ju egentligen inget konstigt. Botox injiceras, har sin effekt, och sedan försvinner det efter några månader och måste göra en ny behandling. Botox kan inte spridas till resten av kroppen och det kan inte ta sig ut i blodet eller påverka andningsorganen.

Risker med okunnig behandlingspersonal

Det som kan vara en risk är om man går till en oseriös skönhetssalong där personalen saknar tillräcklig kunskap för att kunna injicera Botox korrekt. Tyvärr finns en del sådana salonger, framför allt i Stockholm. Då finns en risk att man får fel dos, varpå man kan få problem med hängande ögonlock och att muskelfunktionerna i ansiktet inte fungerar som de ska. Dessa effekter är dock alltid övergående, eftersom effekten av Botox ju inte är permanent.

Legitim behandling med Botox i Stockholm

Därför ska man så klart alltid vända sig till en läkare när man vill ha en skönhetsbehandling med Botox. Det finns många seriösa skönhetssalonger som har legitimerade läkare anställda, som är medicinskt ansvariga och får köpa in Botox och förskriva det. Det är så det ska gå till enligt lagen, och de tär också så det går till på de flesta skönhetssalonger i Stockholm.

Man behöver inte vara orolig för sin hälsa om man är intresserad av att ta bort rynkor med Botox. Däremot ska man, som vid alla typer av ingrepp, vara noga med att man går till en seriös salong och inte lockas av billiga priser. En medicinskt korrekt behandling med Botox kostar. Inte minst är det medlet självt som kostar när det köps på laglig väg. Men även den ovärderliga kompetens som medicinskt utbildad personal besitter är naturligtvis värd sitt pris.

Omhändertagande enligt LVU kräver stort ansvar

Att erbjuda ett utsatt barn trygghet och en plats att bo är bland det viktigaste man kan göra. I Sverige blir så mycket som 30 000 barn varje år omhändertagna enligt LVU och placerade utanför hemmet. Oftast placerar man omhändertagna barn i HVB-hem eller familjehem. Barn med speciellt svår problematik kan även placeras tillfälligt i så kallade SiS-hem, som drivs av Statens Institutionsstyrelse. Som familjehemsförälder eller anställd på ett HVB-hem har man ett stort ansvar att se till att barnet får en trygg miljö att landa i och komma tillrätta med sina problem, eller att få komma undan dem.

Varför tvångsomhändertas barn enligt LVU?

Barn omhändertas enligt LVU av två anledningar; dels på grund av eget beteende enligt §3LVU, dels på grund av att miljön i hemmet anses skadlig enligt §2LVU. I det förstnämnda fallet kan det vara så att barnet har ett missbruk, är självdestruktiv eller på annat sätt agerar på ett sätt som anses kunna ge barnet allvarlig skada fysiskt eller psykiskt. Föräldrarna ska anses vara inkapabla att själva komma tillrätta med situationen. I det andra fallet handlar det om barn till föräldrar som på grund av ett våldsamt beteende, psykisk sjukdom eller missbruk inte anses kapabla att erbjuda barnen en trygg hemmiljö.

Socialnämnden utreder, förvaltningsrätten beslutar

Det är socialnämnden som är ansvariga för ett omhändertagande, och det är de som gör en utredning av huruvida det finns skäl för ett omhändertagande. Dock är det inte socialnämnden som tar beslutet om omhändertagandet, utan det gör förvaltningsrätten efter att socialnämnden skickat in en ansökan om omhändertagande enligt LVU. I akuta fall har dock socialnämnden rätt att tvångsomhänderta barn utan ett beslut i rätten, om situationen anses som så otrygg för barnet att dess fysiska eller psykiska hälsa riskeras. Detta beslut är dock endast interimistiskt, tillfälligt, och ska bekräftas av förvaltningsrätten i efterhand.

Du har rätt till en LVU-advokat om ditt barn blir omhändertaget

Om ditt barn blir omhändertaget enligt LVU har du och barnet rätt till ett offentligt biträde, en advokat som ni kan välja själva som kan företräda er i rätten. Som förälder har man kanske inte alltid så stor möjlighet att påverka själva beslutet om omhändertagande, men man har rätt att få uttrycka sin mening och påverka var barnet blir placerat och hur kontakten kan upprätthållas. Det händer också att det förekommer fel i socialnämndens utredningar och att barn blir omhändertagna utan giltigt skäl. Om så är fallet har du goda chanser att beslutet upphävs, chanser som ökar om du har en kunnig advokat vid din sida.

Vikten av att barnet hamnar på en trygg plats

Som förälder vill man så klart, om ens barn blir taget ifrån en, att han eller hon ska hamna på en bra plats där de blir väl omhändertagna och känner sig trygga. Det kan kännas fruktansvärt att skiljas från sitt barn, men man måste försöka tänka att det är det bästa för barnet. Vet man däremot att barnet absolut inte velat bli omhändertaget känns det förstås fruktansvärt och man måste göra vad man kan för att beslutet rivs upp så fort som möjligt.

Det finns många HVB-hem och familjehem i Sverige, och de utsätts för noggrann granskning. De flesta har en bra och fungerande verksamhet, men det finns så klart de som är bättre och sämre. Mycket beror på vilka behandlingar som erbjuds och så klart på hur duktig personalen är.

Insatsen ska följas upp var sjätte månad

Socialnämnden har en skyldighet att följa upp hur det går med insatsen var sjätte månad, och målet ska alltid vara att barnet ska kunna flytta hem, eller, om det fyllt 18, att så småningom kunna flytta till ett eget boende. Det är dock tyvärr inte ovanligt att handläggare slarvar med uppföljning och att det finns en uppfattning om att placeringen ska pågå ”för alltid”. I sådana lägen ska du alltid kontakta en advokat så att ni kan vända er till rätten och uppmärksamma den på situationen. Ett omhändertagande enligt LVU är alltid en pågående behandling, och dess mål ska alltid vara att placeringen ska upphöra så att barnet kan återförenas med sina föräldrar.

Om det är du som är anledningen till att barnet blivit omhändertaget är de dock naturligtvis av stor vikt att du lyssnar på socialnämndens och rättens argumentation och ser till att göra de förändringar som behövs i ditt liv för att du ska kunna erbjuda ditt barn en trygg uppväxt. Läs mer om LVU här.

En god tandhälsa är viktig för hela kroppen

De senaste åren har sambandet mellan vår tandhälsa och kroppen i övrigt blivit allt tydligare. Sjukdomar som uppstår i tänderna, som karies och parodontit (tandlossning) kan leda till att bakterier tar sig ut i kroppens blodomlopp och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar. Vår munhygien är alltså inte bara viktig för tänderna utan för hela kroppen.

Minskat sockerintag ger starkare tänder

Den som vill förbättra både sin tandhälsa och sin allmänhälsa har mycket att vinna på att försöka få

i sig mindre socker. Ett för högt sockerintag leder till övervikt och kan även leda till diabetes. På motsvarande sätt är det relativt enkelt att gå ner i vikt och förbättra sin hälsa genom att dra ner på sockret. I vårt samhälle är det dock ingen lätt uppgift. Förutom uppenbara sockerkällor som läsk, godis och kakor finns det tillsatt socker i många livsmedel, som till exempel bröd, såser och charkuteriprodukter.

För tänderna är ett minskat sockerintag bra, eftersom det minskar risken för karies. Varje gång vi äter ett livsmedel som innehåller socker sätter bakterier i munnen i gång med att omvandla sockret till syra, som fräter på tandemaljen. Upprepade syraattacker leder till att det till slut bildas hål i emaljen och att kariesbakterier kan ta sig in i tanden. Att tugga ett sockerfritt tuggummi en stund efter att man ätit kan vara ett bra sätt att hjälpa saliven att föra bort illasinnade bakterier, men det bästa är naturligtvis att äta mindre socker och även att undvika småätande.

Inte dyrt med tandläkare i Sundbyberg

Att regelbundet gå till tandläkaren är ett bra sätt att försäkra sig mot långtgående tandsjukdomar. Går man till tandläkaren en gång per år har tandläkaren goda möjligheter att på ett tidigt stadium ta bort plack och tandsten och upptäcka angrepp på emaljen som kan åtgärdas direkt. Att hitta bra tandläkare för rutinundersökningar är inte svårt, och särskilt dyrt blir det inte heller. Bor man i till exempel Sundbyberg norr om Stockholm finns enbart där några tiotal tandläkare att välja bland och kostnaden blir med tandvårdsstödet oftast bara några hundringar.

Nu är det inte överallt det är lika billigt att gå till tandläkaren som i Sundbyberg. Ju mindre konkurrens desto högre priser. Men kostnaden för en rutinundersökning överstiger i princip aldrig tusen kronor före utnyttjat tandvårdsstöd, en kostnad som nog de flesta klarar av någon gång per år. För den som prioriterar sin tandhälsa är det en självklarhet att gå till tandläkaren en gång per år eller åtminstone vartannat.

Egenvården är viktigast

Det viktigaste är ändå att man själv tar hand om sina tänder med regelbunden tandborstning med fluor och att göra rent ordentligt mellan tänderna med tandtråd eller mellanrumsborstar. Man ska också hjälpa tänderna på traven genom att dra ner på sockret. Socker är ett beroende, och det kan kännas jobbigt i början, men efter ett tag märker man att sockersuget minskar och att man klarar sig utmärkt med mindre socker. Läs mer om tandvård.

Varför inte en badtunna ute?

Har du en pool utomhus? Varför inte utnyttja badet som du har utomhus, kanske i trädgården till mer än bara bad på som rarna? Har du en pool utomhus, kanske du även vill kunna bada på vintrarna? Det är fullt möjligt. Har du bara en kamin som du kan elda med ved, och en badtunna i anslutning till kaminen kan du bada ute såväl på somrarna som på vintrarna.

Välj ett spabad som är säker mot värmen

Den kan man ställa på altanen, på gräsmattan eller i närheten av det egna huset. Badet kan se ut lite som du önskar, men skönast är det om det är inrett med träpanel på insidan i alla fall. Är badtunnan byggd i plåt, stål eller något annat eldfast material, bör du klä insidan och kanterna med trä så att du inte bränner dig på själva spabad.

Välj mellan olika modeller på spabadet

Det finns några olika lösningsmodeller när det kommer till uppvärmningen.  Antingen kan du elda i en kamin som är inbyggd i själva badtunnan, eller så eldar du i en kamin som står i anslutning till badtunnan och har rör som går ner i badtunnan. Oberoende hur du väljer att installera kaminen för värme till badtunnan, måste du bygga in ett värmeskydd så att de som badar i badtunnan utomhus inte bränner sig. Oavsett om det är byggd med en kamin i själva badtunnan eller med rör som går ner i badtunnan, måste värmerören eller kaminen byggas med värmeskydd.

Varför inte ett spabad utomhus?

Att vistas utomhus är bra för hälsan oavsett som du badar i en badtunna, i isvak, i 4 gradigt vatten eller om du badar i en uppvärmd badtunna utomhus. Vad är bättre än att bada utomhus, få den friska luft som du behöver för din hälsa och samtidigt bli ren, koppla av, få musklerna i kroppen avslappnade och utnyttja värmen i badtunnan? Läs mer om badtunnor här.

Inte bara idrottsmän som får idrottsskador

Om man är en person som tränar mycket råkar man förr eller senare ut för en eller annan idrottsskada. Det märker alla som tränar, eller hur? Du kanske känner igen dig? Och nu menar vi inte träningsvärk som man ofta får om man har haft ett uppehåll från träningen ett tag och sedan kör på som om inget har hänt. Man kan få ganska allvarliga idrottsskador om man idrottar seriöst och mycket.

Idrottsskada orsakad av inre faktorer

 1. Ålder

Många tänker kanske sällan på det, men känner av det desto mer. Ibland kan man få idrottsskador på grund av att man har blivit äldre och inte har samma fysiska rörlighet som förut. När man blir äldre måste man träna på ett annorlunda sätt än som man gjorde när man ännu var ung. Säg att du tränade mycket när du var i 20-årsåldern. När du väl sätter igång igen, kanske efter en paus på 5-10 år, tänker du att du ska träna på samma sätt som när du var i 20-års åldern. Du tränar och skadar dig. Många idrottsskador uppstår för att man inte tar med i beräkningen att man själv har blivit äldre och bör träna på annat sätt, anpassat efter din kropps status du är i just nu. Känns det igen?

2. Övervikt eller undervikt

Många som lägger på sig några kilo för mycket kan lätt skada sig när de idrottar. Särskilt om man springer och joggar mycket. Även med endast 2-3 kilo övervikt skadar fotleder och knäleder mer än vi tror. Då är det bättre i sådana fall att motionera på ett skonsamt sätt som inte sliter på fotleder och knäleder. Cykling till exempel, eller simning är inte lika ansträngande på kroppens olika leder om man har några kilos övervikt. Man kan även få idrottsskador på grund av undervikt. Man kanske har för lite muskler och överanstränger de muskler man har just för tillfället. I sådana lägen kan man fokusera på att bygga muskler innan man sätter igång med till exempel joggningen, cyklingen eller vad det nu är man tränar.

3. Stress, oro eller rädsla

Ibland kan man idrotta när man är stressad, är orolig för något och belastar kroppen på fel sätt utan att man tänker på det. Stress lägger sig i kroppen mer än vi tror att den ska. Det kan göra att man belastar den på fel sätt, vilket leder till idrottsskador.

Idrottsskada orsakad av yttre faktorer

Too much too soon

Ibland kan man ta i träningen för mycket. Man kanske har haft ett träningsuppehåll och vill ta igen den missade tiden. Då kan det vara så att man vill för mycket under för kort tid. Man tar i för hårt i början, för att man kanske känner att det är en del att ta igen och skadar sig på kuppen för att man vill för mycket.

1.Repititiv träning

Man kan skada sig för att man gör en få ensidig träning. Som de flesta vet är det skadligt för musklerna att göra en monoton rörelse. Det är viktigt att alltid komma ihåg att en allsidig träning är det bästa för kroppen. Allsidiga träningar är till exempel simning som belastar de flesta musklerna i kroppen samtidigt.

2. Bristfällig teknik och felaktig utrustning

Man kan lätt skada sig om man inte känner till hur man ska göra för att belasta kroppen på rätt sätt. Eller så kan man ska sig för att man inte har de rätta idrottsredskapen. Man kanske inte har rätt underlag och tänker inte på att hopp, mot ett hårt golv, eller jogging mot asfalt skadar knäna efter mycket träning.

3. Halka och kyla

Ibland kan man träna även när det blåser kallt och musklerna blir kalla och stela. Då är det lätt att skada sig. Eller så halkar man på kallt underlag, vilket belastar och skadar kroppen.

I alla dessa nämnda fall är det viktigt att du söker hjälp mot din idrottsskada och att någon erfaren som kan rehabilitera dig efter sin skada, får vet hur du tränar och ge dig tips och råd om hur du borde fortsätta ditt idrottande. Här kan du läsa mer om idrottsskador.

Så kan du slippa besvär från jobbet

Arbetar du med tunga lyft? Det är många som arbetar med det; sjukvårdspersonal, byggjobbare som bär tungt byggmaterial, förskolepersonal som lyfter och bär många barn, personal på varulager som ofta får lyfta tunga varor, även butikspersonal och många fler.

Alla som bär och lyfter tungt, bör få lära sig mer om ergonomi och få en ergonomiutbildning. Då, och bara då, kan de förhindra och motverka förslitningsskador. Det är viktigt för att de inte ska få stora skador av sitt arbete och bli pensionerad i förtid. Det kostar både den personen och samhället stora kostnader. Därför ska alla som arbetar med detta få alla möjligheter att kunna motverka sådana lyft och bördor.

Alla som lyfter tungt borde få ergonomiutbildning

En lösning för alla dem som lyfter och bär tunga saker borde få en ergonomiutbildning. Även arbetsgivarna borde få samma slags ergonomiutbildning. Då kan de hjälpa personalen att motverka skador och men för livet. Får de ingen hjälp kan det leda till för tidig pensionsgång eller till och med döden. Särskilt byggarbetare är en mycket utsatt grupp, då de både ska bära tungt byggmaterial och arbeta på höga höjder. Här har arbetsgivarna ett ansvar enligt lagen. De måste enligt lag, förebygga och motverka att de utsätts för farliga saker som kan skada dem.

En lösning på det är att ge eller få en ergonomiutbildning som talar om hur man kan motverka förslitningsskador. Med de villkor som arbetsmarknaden numera lever med, och att vi ska arbeta under allt längre tid, ända tills vi är 75 (?) bör vi slå vakt om den kropp vi har, så att vi har möjligheten att arbeta under längre tid.

Det händer under en ergonomiutbildning

Anlitar man ett företag som kommer ut till företaget eller arbetsplatsen kan de hjälpa personal och arbetsgivare att bli medvetna om vilka riskerna är för att personalen ska drabbas av förslitningsskador. De kan komma med goda råd och tips på hur man kan undvika sådana skador. De kan visa på annorlunda lösningar, stolar, skrivbord och utrustning som motverkar skador.

Träning och motion är svaret även här

Att vi människor behöver röra på oss och inte mår bra av alltför långa pass med stillasittande har blivit alltmer känt. Att vi rör på oss är så viktigt att till och med läkarna ordinerar träning och motion. Vi, människor har fortfarande kroppar som är anpassade efter stenåldern då vi levde i grottor, jagade och plockade mat. Det är bara vår omgivning och civilisation som har förändrats. Kroppen har inte anpassat sig efter det; fortfarande har vi behov av att både jaga och plocka i skogen.

Effektiva ventiler viktiga för hälsan

Hälsa är ett område som rymmer många olika områden. Det handlar ju inte bara om frånvaro av sjukdom, eller skador utan om att må bra på alla områden. Då handlar det om mentalt välbefinnande, så väl som fysiskt välbefinnande. Det handlar om att ha bra förutsättningar både när det kommer till det rumsliga (fysiska) det mentala och sociala området. Som bekant brukar det alltid vara lättare att åtgärda de fysiska omständigheterna än både det mentala och sociala området. Vi människor är ju komplicerade varelser som ska fungera i ett socialt nätverk och även må bra mentalt för att kunna bli det vi har potentialen att bli.

En OVK-besiktning varje år försäkrar dig om bästa möjliga fastighet

Ett hälsohem, som är tänkt att vara en plats där människor ska få vila ut och återhämta sig, måste kunna (ha ambitionen) att vara den plats som tillgodoser dessa olika områden; det rumsliga (den fysiska miljön) det mentala – att få möjligheten att vila ut och det sociala. Alla som äger fastigheter (som ju ett hälsohem är) måste varje år genomföra en OVK-besiktning som säkerställer att människorna i fastigheten får den ventilering som krävs för att må riktigt bra i fastigheten.

Privata företag som utför OVK-besiktning åt dig

Anlita ett företag som kommer och gör den årliga OVK-besiktningen, så vet du att du uppfyller alla villkor för en hälsosam fastighet. Då kan du försäkra dina gäster att de får bästa möjliga övernattning på ditt hälsohem. Du kan fokusera på det övriga som du erbjuder dina gäster; så som den övriga inredningen som ju påverkar alla, på maten som gör oss friska (eller sjuka). På motionen och träningen eller meditationerna och yogan som är så viktig för hälsan.

Här hittar du företaget för OVK-besiktningen

Behöver du hitta ett företag för OVK-besiktningen, kan du alltid googla ”OVK-besiktning” och sedan skriva in den ort där du behöver det på Google. Då får du flera förslags på sådana företag som kan tänka sig utföra en OVK-besiktning åt dig. Ta kontakt och be om offert och referenser.

De bör då ha koll på vilka regler som gäller för OVK-besiktning, vad du som kund kan åtgärda ifall något skulle fallera. Det är inga omöjliga krav som våra myndigheter ställer när det kommer till ett väl fungerande ventilationssystem. Läs mer om OVK-besiktningar på: http://www.ovkbesiktningstockholm.nu.

Därför är vegetarisk mat lika bra som husmanskost

Många som går över till vegetarisk kosthållning får ofta frågan: ”men får du verkligen i dig tillräckligt med järn, protein och det som du får i kött?” Frågan som de borde få är i stället det omvända – den som äter vanlig husmanskost – får en personen i sig tillräckligt med vitaminer, mineraler och järn? Så pass nyttig är den vegetariska kosten. Den innehåller alldeles tillräckligt med allt järn, alla vitaminer och proteiner, bara man vet hur man gör.

Det gäller att veta vad maten innehåller

Det som avgör är kunskapen om vad grönsaker och kött innehåller. Många gånger går vi på myter och antaganden i stället för att ta reda på hur det egentligen är. Oftast är det bekvämast att göra som man alltid har gjort. Sedan går man efter det som är billigast i affären. Och ofta hoppar man över grönsaksdisken och går direkt till köttdisken. Där lockar vi ofta färdiglagade korv och köttbullar utan större näringsvärde.

Tänk på detta

Så vad ska man tänka på om man vill ersätta köttet, de färdiglagade korv och köttbullarna? Hur ska man tänka kring grönsaker? Är det verkligen mat? Här listar vi proteinhalten i de vanligaste kött och grönsakerna och visar hur mycket protein som grönsaker faktiskt innehåller

Proteinrik fisk och kött per 100 gram

 • Tonfisk: 27 g
 • Kyckling: 26 g
 • Sardiner: 25 g
 • Räkor: 24 g
 • Kalkon: 22 g
 • Rostbiff: 22 g
 • Rökt lax: 21 g
 • Hälleflundra: 21 g
 • Ägg: 13 g

Proteinrika bönor och linser per 100 gram

 • Sojabönor:34 g
 • Röda linser: 27 g
 • Bruna linser: 25 g
 • Mungbönor:24 g
 • Vita bönor: 21 g
 • Kikärter: 20 g
 • Bruna bönor:19 g
 • Tofu:8 g
 • Böngroddar:3 g
 • Gröna bönor:2 g

2 recept på goda vegetariska rätter med stort proteininnehåll

Här kommer några goda recept på vegetariska mat som garanterat ger dig både järn och proteiner.

Broccolisoppa

Du behöver:

1 gul lök, vegetarisk olja, 3 vitlöksklyftor, 250gr. broccoli, 1/4 röd chilifrukt, 1 liter grönsaksbuljong, saft ur 1/2 citron, 1 tsk salt, 2,5 dl grädde

Så här gör du:

Finhacka lök, vitlök och chilin (ta bort fröna om du inte gillar så stark soppa). Skär broccolin i sockerbit-stora delar. Stek löken, vitlöken och chilin i en kastrull med lite olja. Tillsätt vatten, buljongen och broccolin och låt koka i cirka 5 minuter. Mixa sedan med en stavmixer allting. Smaka av med salt och peppar, tillsätt grädde. Tillsätt saft ur citronen. Ät sedan med en eller två smörgåsar.

Falafel med cashewkräm

Till falafel behöver du:

150 gr pistagenötter, 240 gr, kokta kikärter, i näve färsk basilika, i näve färsk mynta, 2 vitlöksklyftor, i liten lök, 1 tsk mald kummin, 1 tsk sesammjöl, 1 tsk bakpulver.

Så här gör du:

Blanda alla ingredienser och mosa eller mixa. Forma till små bollar och grädda i ugnen på 175 grader, 15 minuter.

Till cashewkräm behöver du:

80 gr osaltade cashewnötter, 3/4 dl mjölk,  saften ur 1/2 citron, 1/2 tsk salt, lite socker

Så här gör du:

Mixa allt till en fin blandning men inte för mycket. Ska inte bli som smör.

Ät tillsammans med ris och skurna tomater, gurka och grön sallad.